Výstava: Dior a impresionismus

Martina Marešová. Foto: Www.musee-dior-granville.com | Móda | 19/05/2013

Villa Les Rhumbs ve francouzském Granville je místem, kde světoznámý francouzský módní návrhář Christian Dior strávil své dětství. Zároveň je vila také muzeem a tím pádem i místem konání nedávno zahájené výstavy Dior Impressions, jež se pokouší zmapovat vzájemné vlivy tendencí impresionismu (přírodního světla, barev, dojmů…) na tohoto fenomenálního módního návrháře. Spolu s výstavou vzniká stejnojmenný obrazový a velice obsáhlý katalog, který spatří světlo světa v září 2013, vydává nakladatelství Rizzoli.

Výstava trvá od 4. 5. do 22. 9. 2013 v Musée Christian Dior de Granville. musee-dior-granville.com

Foto | Www.musee-dior-granville.com, Www.rizzoliusa.com
galerie

Aktuální číslo

Předplatné