09/2021 Jaká je nastupující generace umělců, architektů a designérů? Kdo a jak formuje jejich myšlenky a vize? Nové vydání věnujeme studentům i uznávaným mistrům.

future scholars

Se začátkem nového akademického roku jsme se posadili k rozhovorům
s pěti vedoucími ateliérů pěti různých uměleckých škol a fakult, abychom
se dozvěděli, jací jsou jejich dnešní studenti, jak sami vzpomínají na svá vysokoškolská léta a hlavně co se snaží budoucím umělcům, architektům
a designérům předat.

Jejich odpovědi věrně vykreslují obrázek českého uměleckého školství, které se z valné části opírá o systém výuky v ateliérech vedených uznávaným mistrem či mistryní v oboru. Zdá se však, že naši profesoři a profesorky nezamrzli v romantickém modelu zakořeněném v 19. století, ale uzpůsobují jej potřebám a požadavkům současných studentů. Z jejich popisu vztahů se studenty je cítit velký respekt k rozhledu a znalostem dnešních aspirantů, k jejich schopnosti vyhledávat informace
a pracovat s nimi. Ale také k nárokům, jež na ně sami ateliéroví vedoucí kladou. Studenti jsou podle nich dnes chytřejší, rychleji se orientují a dokážou se lépe prezentovat než jejich předchůdci.

Z jejich slov lze také vystopovat další velkou změnu — vedoucí ateliérů sami sebe přestávají vnímat jako neomylnou a nezpochybnitelnou autoritu, jež přísným okem dohlíží na své nezkušené svěřence. Vidí se spíše jako moderátoři ateliérových debat, katalyzátoři tvůrčího zápalu a průvodci institucí zvanou vysoká škola. Neostýchají se připustit, že i je kontakt se studenty v mnohém obohacuje. Z vlastní, často dlouholeté pedagogické zkušenosti však docházejí k závěru, že i v dnešním zrychleném, náročném a více rovnostářském světě je role učitele nadále zásadní. Že je pro studenty stále přínosné učit se od těch, kdo mají více profesních i životních zkušeností.

Jak se to profesorům a studentům daří, se můžete přesvědčit v našem
decor editorialu, jenž je něco jako naše malé časopisecké klauzury. Studentské téma se otiskuje i do dalších materiálů v našem zářijovém vydání. Představíme vám zdařilé příklady vysokoškolských budov v Česku i ve světě a v módním editorialu vás zavedeme na jednu z pražských fakult, kde jsme otevřeli dveře budoucnosti: kromě tradiční modelky jsme fotili i s jedním z nejmodernějších a nejobratnějších robotů světa. Ale pokud jste chodili na jakoukoli vysokou školu, jistě víte, že kromě studia je důležitá i zábava, setkávání, život. Přinášíme vám proto obvyklou dávku novinek, zaznamenání hodných projektů, krásných objektů a vezmeme vás na výlet do lázní, kde nad významem vzdělání, poznání a objevování můžete meditovat.

Archiv

09/2023
7-8/2022
6/2022
5/2022 | 20. výročí
4/2022
3/2022
1-2/2022
12/2021
11/2021
10/2021
09/2021
07-08/2021
06/2021
05/2021
4/2021
3/2021
1+2/2021
11+12/2020
09+10/2020
05+06/2020
02/2020
01/2020
12/2019
11/2019
10/2019
09/2019
07+08/2019
06/2019
05/2019
04/2019
02/2019
01/2019
12/2018
11/2018
10/2018
09/2018