MANIFESTO

MANIFESTO SMÍCHOV: SUSTAINABLE FESTIVAL

Lifestyle|07/09/2020
Manifesto Smíchov uspořádá ve dnech 11.-13. září Sustainable festival, sérii besed a panelových diskusí na téma udržitelnosti.