O nové knize Zeď mezi námi jsme si povídali s intermediální umělkyní Karin Zadrick, která se podílela nejen na vizuální podobě projektu, ale stala se také autorkou několika textů.

Nově vydaná dvojjazyčná kniha Zeď mezi námi je plná zvratů a emocí. Je to kniha o svobodě volby a svobodě ducha. Základ tvoří patnáct rozdílných lidských příběhů, patnáct různých pohledů na historické okamžiky i dějiny každodennosti uplynulého půlstoletí v česko-německých vztazích. Své příběhy vyprávějí opravdoví lidé, které spojuje odvaha, vůle překonávat překážky a touha objevovat nové obzory i tradice. Autorkami jsou Danuše Siering, Veronika Jonášová, Kateřina Černá a Karin Zadrick.

„Každý člověk má svůj příběh. Někdo neopustí rodnou vesnici po celý život, někdo roztáhne svá křídla a vydá se za hranice do neznáma, do cizí země s jiným jazykem, s rozdílnými zvyky i tradicemi. O těchto lidech je naše knížka,“ říká Danuše Siering, spoluautorka a iniciátorka knihy, která za pomoci přátel odešla z Československa do západního Berlína v létě roku 1986. „Kniha by měla být inspirací pro ty, kteří boří zdi a stavějí mosty, aby po nich jednou mohli projít všichni lidé, svobodně a bez problémů. A to i ti, kteří pocházejí z nejvzdálenější vesnice,“ dodává. Předmluvu ke knize napsal ředitel Českého centra v Berlíně Tomáš Sacher a epilog velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Kafka.

Spolupráce na knize Zeď mezi námi tě dovedla k vyprávění příběhů. Co tě na té zkušenosti obohatilo?

Pravdou je, že to není moje první zkušenost s vyprávěním příběhů. Myslím, že počátky byly již někdy při studiích, kdy jsem své konceptuální projekty ráda doplňovala krátkými texty, které byly plnohodnotnou součástí práce. Nikdy jsem od té doby psát nepřestala a v průběhu let si zaznamenávám postřehy z mého života formou krátkých textů či volných veršů. Moje volné texty se staly také součástí uměleckých projektů, ať už mých, nebo těch na kterých jsem spolupracovala s jinými umělci. Před několika lety jsem navíc dostala možnost psát rozhovory a příběhy pro časopisy, které jsem doplňovala svými autorskými fotografiemi a pak přišla nabídka spolupráce na krásném a tematicky velmi zajímavém projektu Zeď mezi námi. Jednalo se sice především o fotografickou spolupráci, ale záhy jsem se stala také autorkou několika textů a podílela jsem se nakonec i na vizuální podobě knihy. Byla to velmi obohacující zkušenost a to hned v několika oblastech, ať už šlo o psaní textů, výběr fotografů a následně fotografií či spoluvytváření grafiky.

V čem je podle tebe projekt výjimečný?

Především tématem, které otevírá. Jde o unikátní pohled do současnosti i nedávné minulosti dvou národů, českého a německého. Najdete zde patnáct rozdílných lidských příběhů, upřímných, otevřených a emotivních zpovědí, patnáct pohledů na historické okamžiky i dějiny každodennosti uplynulého půl století. Kniha je vzhledem k povaze tématu dvojjazyčná a doprovází ji černobílé portrétní fotografie. Od prvopočátku jsme věděli, že by měla být výjimečná a zaujmout nevšedním zpracováním. Představy o tom, jak by mohla opravdu vypadat byly v rozporu s finančními možnostmi, tak jsme začali hledat jiná řešení. Tyto limity, ale nezabránily tomu knihu zpracovat neotřelým způsobem a z toho mám největší radost.

Tvůj přístup k fotografování a obzvláště k portrétům je velmi specifický. Jakým způsobem pracuješ nejčastěji?

Co se týče portrétů, můj přístup je, přiznávám, specifický, v dnešní rychlé době neekonomický a pomalý. Ale měnit se nebudu. Naopak jsem ráda, že neumím mít odfoceno za pár hodin a nepřemýšlet nad výsledkem.  Nebudu se podřizovat rychlé době a tomu, co se právě nosí, vždy půjdu svým tempem poznávání. Musím být vždy spokojená jak já, tak portrétovaný. Potřebuji portrétovaného alespoň trochu poznat, proniknout do jeho nitra, abych byla schopna vůbec začít fotit. Samozřejmě, že je to někdy problém, pokud nás limituje čas. Proto mi více vyhovuje, když dělám jak rozhovor, tak zároveň fotografie. S dotyčným si mohu třeba povídat a poznávat ho nad šálkem čaje a po domácku upečeným koláčem, pak to zaznamenám fotograficky a krásně si to sedne. Jsou to pro mě velmi osobní setkávání, která si většinou pak pamatuji celý život. 

Která část tvůrčího procesu byla nejnáročnější?

Myslím, že v rámci každého projektu je nejdůležitější dobrý tým. Tým sehraných lidí, kteří mají předem jasnou, společnou vizi a jdou stejným směrem, navzájem se doplňují a věří si. V tomto případě se sešlo několik autorů a i když bylo na začátku těžké sladit všechny energie, tak jsem vděčná za příležitost spolupracovat s tak skvělými lidmi. 

Knihu Zeď mezi námi vydaly nakladatelství EDIKA a Black Swan Media a je k dostání ve vybraných knihkupectvích za 449 Kč.

Sdílejte na
Related posts