Michal Froněk, Jan Němeček, Aleš KachlíkMartin Klanica tím pádem změní tvář ulic Prahy a dodají jí jednotný ráz, který doteď tak úzkostně chyběl. „V přístupu k novému mobiliáři je hodně nostalgie a tradice, obohacené o současné ergonomické principy a moderní měřítko,“ komentují autoři vítězný komplet, který se již postupně vlévá do veřejného prostoru města. První lavičky a koše, které vzešly ze soutěže předminulý rok, je možné ozkoušet již např. v revitalizovaných Čelakovského sadech vedle Národního muzea, kompletní obměna je pak plánována na rok 2021.

Celá kolekce nového pražského mobiliáře předkládá osm typů zastávek, šest typů laviček a (zatím) pět modelů košů. Variabilita tak nabízí široké využití v rámci diverzity města, od historického centra až po novější okrajové části. Návrh nového zastávkového přístřešku a zábradlí důmyslně navazuje na podobné parametry stávajících zastávek, což usnadní jejich obměnu v budoucnosti. Autoři tak nešli cestou zcela odlišného řešení, ale naopak si mezi priority kladli také respekt k zaběhnutému prostředí města. Oproti stávajícím stanicím však přichází návrh s průchozí zadní stěnou, která umožní snadnější pohyb a přístup v místech s horší dostupností. To oproti jiným projektům vyzdvihla i porota Institutu plánování a rozvoje (IPR), která návrh ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy vybrala. Zásadním prvkem je i digitální orientační panel vsazený do horního profilu pod střechou.

„Jako první a nejdůležitější prvek vznikla čtyřnohá lavička, hodně inspirovaná tradiční dvoubarevnou pražskou parkovou lavičkou (známou i z Krtečka), a z ní pak vyšla ucelená řada dalších prvků. I když jsme ji museli navrhnout úplně od základu, aby sezení bylo dostatečně pohodlné a celkový vzhled reprezentativnější, snažili jsme se zachytit podobnou emoci. Pocit důvěrné známosti, klidu, pohodlí,“ popisují první impulzy i inspiraci tvůrci návrhu. Praha se tak může konečně těšit na sjednocený funkční, elegantní a výrazný prvek ve svém veřejném prostoru, který ji posune mezi sofistikovaná moderní města. olgojchorchoj.cz, iprpraha.cz

Sdílejte na
Related posts