VÝSTAVA JANA MĚŘIČKY NEKLID DAVU

Tereza Finková | Lifestyle | 13/02/2019

Tvorba autora vychází z dokumentace míst se zvýšenou hustotou lidského pohybu a vytváření abstraktních modelů davů. Nově koncept doplnil o téma migrace, které do svých tisků vkládá invenčním a důmyslným způsobem.

→ do 21. dubna, Lázně, Oblastní galerie Liberec, Masarykova 14, Liberec, ogl.cz

Foto | archiv umělce

Aktuální číslo

Předplatné