Na české poměry zcela nový přístup k tvorbě skla, ale i dalších užitých předmětů zaujal kolektiv designérů a výtvarníků spolku Vyrobeno Lesem. Ten v roce 2010 založili Michaela Tomišková, Klára Šumová, Michal Bačák a Anna Bornová skrze svou společnou vášeň pro přírodu a její spojení s designem a užitým uměním. Jejich tvorba, které dominuje právě sklo, je inspirována osobními zážitky a poetickou vizí lesa jako zdroje fascinující síly a klidu zároveň. Sklo se stalo hlavním vyjadřovacím médiem především pro Michaelu Tomiškovou, kterou tento materiál zajímá jako reálný otisk přírody. Ve spolupráci se svým partnerem, Jakubem Janďourkem, sklářským mistrem z Nového Boru, tak vytvořila již několik produktů založených na procesu jejich vzniku. Kolekce skleněných nádob Příběhy lesa představuje sklo foukané do neobvyklých improvizovaných forem, vytvořených z přírodních artefaktů. Vznikají tak reálné skleněné obtisky pařezů, větví nebo vykotlaných kmenů. Ve své poslední kolekci The Pharmaceuticalzase Tomišková vytváří intimní skleněné nádoby a dózy, kombinující sklo se dřevem do podoby jakýchsi uměle vytvořených přírodnin. Kromě skla navrhuje skupina i dřevěné doplňky, nábytek nebo ilustrace ve spolupráci s mnoha českými tvůrci. www.vyrobenolesem.com

Sdílejte na
Related posts