Během Design Weeku si svoji vernisáž v prostorách Českého centra v Miláně odbyla také výstava studentů Katedry designu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Většina vystavených produktů se nějakým způsobem potýkala s tématem, jímž je provokativní otázka přežití v případě možné budoucí katastrofy a využití udržitelných zdrojů. Heslo „Raduj se z toho, co máš“ kurátorům dovolilo zapojit nejen praktické předměty, ale i věci, které uchovávají vzpomínky (dózičky na vzpomínky, urny na mazlíčky atd.) nebo předměty k zábavě. Zvláštní místo měly také objekty, které si můžeme vyrobit vlastními silami, např. inkubátor na rostliny. ujep.cz

Sdílejte na
Related posts