Představujeme české umělecké klany současnosti: Lhotští – sklo, šperk a sbírka kuriozit

Eva Slunečková | Design, Umění | 22/01/2021

Vyrůstat vevýtvarně založené rodině muže být celoživotní prokletí nebo výhoda, která zajistí náskok před konkurencí. Ikdyž by se potomci vůči rodičům nejraději vymezili, talent si je stejně najde. Nebo ne? Na stránkách tištěné Dolce Vity a nyní také online vám představujeme deset českých uměleckých klanů současnosti.

Zdeněk Lhotský, jeho dcera Eliška Lhotská a její partner Ondrej Vicena

Dceru Elišku ajejího partnera Ondřeje Vicenu učil podnikat zkušený designér, sklář amajitel sklárny Lhotsky Studio vPelechově Zdeněk Lhotský, když byli ještě naškole. „Táta mi předal důležité know-how, které jsem nauniverzitě postrádala,“ říká Eliška, dnes úspěšná designérka šperku.

Ondřeje zase přivedl kbleším trhům asklu. Zdeňkova rozsáhlá sbírka skleněných kuriozit ho inspirovala hned kněkolika projektům. V rámci studia Optiqafluidnost materiálů interpretoval vbrýlích pro Saskii Burešovou, jako výtvarný umělec pojednával minulost sklárny Inwald nastejnojmenné výstavě vGalerii Kostka vpražské MeetFactory. Společně zorganizovali na20setkání Pecha Kucha vŽelezném Brodě avTrutnově si vyzkoušeli iskupinovou výstavu.

Aprotože „každá blbost má nasvětě své místo,“ jak súsměvem poznamenává Zdeněk Lhotský, ivědomý pobyt nahraně kýče by se dal zařadit mezi jejich společné jmenovatele. Na každý pád otec idcera používají okázalé, lesklé materiály drahých kovu askla, jejich díla se však propojují inevědomky. Vroce 2017 přišla Eliška s kolekcí Spirit Offline, vníž pojednávala podobné téma šifrování jako její otec 30 let před ní vsérii mís aváz. Každý sice dělá jiné objekty, určitý druh spojitosti mezi těmito třemi tvůrci však visí vevzduchu.

Výstava Very real Ondřeje Viceny vgalerii Futura pracovala se sklem jako symbolickým prostředníkem. | Foto: Tomáš Souček
Brýle pro Saskii Burešovou odznačky Optiqa, kterou Ondřej Vicena spoluzaložil před 7 lety. | Foto: Adam Křena
Téma šifrování se objevuje nejen u Zdeňka, ale i v konceptuální kolekci šperků Spirit Offline jeho dcery Elišky Lhotské odeset let později. Autorka v ní zkoumala moc a vlivy virtuální reality a tvary odrážely grafické spojnice písmen na klávesnici. Symboly se staly výtvarným vyjádřením konkrétních slov.
Vázy MS – 2309 aMS – 3209 Zdeňka Lhotského si pohrávají sezašifrovaným poselstvím už odroku 2006.

Další české umělecké klany najdete v prosincovém vydání Dolce Vity, která je právě na stáncích a postupně také online pod štítkem české umělecké klany.

Foto | Jiří Thýn & archiv umělců

Aktuální číslo

Předplatné