28 5 2024 Design
Foto Václav Jirásek & Vojtěch Veškrna

Putovní výstava Designblok Cosmos, kterou v Praze a Miláně spatřilo již přes sto tisíc lidí, míří do regionů. Za necelý měsíc zaparkuje v zahradě Oblastní galerie Liberec.

Designblok Cosmos
Tadeáš Podracký
Jakub Berdych Karpelis

Ve spektakulární metalické kapsli na šesti kolech přiváží Designblok Cosmos originální skleněná díla z dílny deseti předních českých designérů na pozadí imerzivní audiovizuální show. Vystavené objekty odráží svérázný autorský přístup, experimenty s tradiční českou materií, řemeslný um a know-how českých sklářů i různorodé technologie a nejnovější výrobní postupy českých manufaktur. Putovní výstava pražského mezinárodního festivalu Designblok se po pražské premiéře a první zahraniční zastávce v Miláně představí v Liberci. Unikáty reprezentující to nejlepší ze současného českého skla se tak vrací do regionu, kde jim sklářští mistři dali život. Designblok Cosmos bude k vidění v zahradě Oblastní galerie Liberec od 14. do 23. června v rámci desetidenního festivalu 10 let Galerie v Lázních a slavnostního zahájení letní výstavní sezóny.

Maxim Velčovský
Rony Plesl

Oblastní galerie Liberec, pátá největší výstavní instituce v České republice, se na přelomu let 2013 a 2014 přestěhovala z Liebiegova paláce do prostor bývalých městských lázní. Lázeňská revitalizace od architektonického studia SIAL letos slaví desetileté výročí, které galerie uctí desetidenním festivalem s obsáhlým kulturně-vzdělávacím programem. Oslavy zahájí letní galerijní sezónu, v rámci níž se otevře hned několik výstav najednou: Milan Houser – Přitažlivost; Dagmar Šubrtová – Někdy z dálky doléhá vše; výstava věnovaná místní dominantě s názvem Horizont hory: Krajina pod Ještědem; a Designblok Cosmos: Intergalaktická krása českého designu. Během deseti dnů nabídne galerie také pestrý doprovodný program – PechaKucha Night, projekci němého filmu Faust s doprovodem kapely Nauzea Orchestra, komentované prohlídky pro veřejnost, edukační aktivity pro děti a další.

Lucie Koldová

„Projekt Designblok Cosmos jakožto reprezentativní výstava českého designu a národní prezentace České republiky na festivalu Milano Design Week byl připravován více než dva roky. Mám radost, že expozici v Miláně navštívili nejen významní designéři, kurátoři a novináři, ale také dalších osmdesát tisíc návštěvníků, kteří nejen prostřednictvím sociálních sítí vyslali zprávu o výjimečnosti a vysoké úrovni českého designu do celého světa. Věříme, že se s řadou z nich setkáme na podzim v Praze v rámci 26. Designbloku. Rovněž mě těší, že si ředitel Oblastní galerie Liberec Filip Suchomel vybral výstavu Designblok Cosmos jako jednu z hlavních výstav festivalu 10 let Galerie v Lázních a letního Grand Openingu. Stalo se přesně to, v co jsme doufali. Designblok Cosmos cestuje, oslovuje profesionály i širokou veřejnost a dělá dobré jméno českému designu, sklářskému řemeslu i festivalu Designblok.

Jana Zielinski, ředitelka festivalu Designblok a spolukurátorka výstavy Designblok Cosmos
Maxim Velčovský

Severočeský region, v jehož srdci leží Liberec, byl vždy doménou sklářského řemesla a výroby. Nachází se tu mnoho velkých i drobných skláren, sídlí zde značky jako Lasvit či Preciosa a ze tří nejvýznamnějších sklářských škol vycházejí každoročně desítky budoucích mistrů tohoto ušlechtilého řemesla. Jsem proto velmi potěšen, že můžeme v rámci desetidenního festivalu připomínajícího deset let působení naší instituce v budově bývalých městských lázní představit naším návštěvníkům unikátní futuristický projekt Designblok Cosmos, který ve spektakulární instalaci přibližuje deset ikon českého současného skla, designu a řemesla, které vzešly právě z našeho kraje.

Filip Suchomel, ředitel Oblastní galerie Liberec
DECHEM
Jakub Berdych Karpelis

Designblok se již pětadvacet let věnuje rozvoji české designové scény, spolupracuje s renomovanými designéry, podporuje mladé autory, propojuje tvůrce a průmysl, šíří osvětu mezi širokou veřejností a reprezentuje český design v zahraničí. To vše se promítá do jedinečné exteriérové výstavy, kosmické kapsle, která ve formě pojízdné galerie skrývá deset originálních skleněných děl od deseti špičkových českých designérů. Kurátorský výběr ředitelky Designbloku Jany Zielinski a kreativního ředitele Designbloku Jiřího Macka uvádí autory, kteří jsou s festivalem pevně spjati – Jakuba Berdycha Karpelise, studio DECHEM, Lucii Koldovou, Václava Mlynáře, Lukáše Nováka, Jiřího Pelcla, Ronyho Plesla, Tadeáše Podrackého, Maxima Velčovského a Jana Plecháče, který je zároveň autorem inovativního architektonického řešení. Pro výstavu byl na míru upraven návěs nákladního automobilu, který se po zaparkování v požadované lokaci rozloží na výstavní plochu o velikosti 65m2. Interiér pokrývá 170 zrcadel, exteriér je zahalen do stříbrného reflexního pláště. Na vytvoření audiovizuálních efektů se podílelo studio Lunchmeat. Originální sound design, který výstavou provází, doplnil skladatel Aid Kid.

Spojovacím článkem vystavených děl je použitý materiál, kterým je pro Česko tak tradiční sklo, a spektakulární tématika nekonečné vesmírné pouti, pro kterou navržená díla vznikla. Výstava je oslavou 25 let pražského festivalu Designblok a cesty, kterou český design a společnost za poslední čtvrtstoletí společně ušly. Originální objekty umně pracují s luminiscencí a reprezentují nejen svobodný přístup autorů k tvorbě a materiálu, ale také zcela rozdílné technologie výroby, tradice, know-how českých továren a manufaktur, řemeslo i nejnovější výrobní přístupy a experimenty.

Jan Plecháč

Výstava se poprvé veřejnosti představila v říjnu 2023 u příležitosti 25. Designbloku v Královské zahradě Pražského hradu, kde během dvou týdnů přilákala desetitisíce návštěvníků. Na největší světové přehlídce designu Milano Design Week si v dubnu 2024 Designblok Cosmos odbyl první zahraniční premiéru. V rámci sedmidenní prestižní přehlídky Superdesign Show oslnil na osmdesát ticíc milovníků designu z celého světa. Liberec je třetí zastávkou putovní výstavy, v rámci níž se vystavená díla vrací zpět do regionu, kde jim sklářští mistři dali život.

Jiří Pelcl

Koncept mimořádné výstavy vzešel z diskuzí mezi týmy Designbloku a Nadace PPF o tom, jak podpořit a upozornit na český design ve světě. „Projekt Designblok Cosmos perfektně zapadá do principů a hodnot, které v Nadaci PPF ctíme. Vychází z několikasetleté a světově uznávané tradice českého sklářství, a jeho cílem je ukázat světu osobnosti současného českého designu. Díla navíc prezentuje netradiční formou, která je sama o sobě uměleckým počinem. Mám radost, že po premiéře na loňském Designbloku a mimořádně úspěšném výjezdu na ikonický Milano Design Week se teď Cosmos představí domácímu publiku v kraji, který je v naší zemi synonymem sklářství,“ uvedla ke spolupráci Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF. Partnerem výstavy je sklárna AGC Glass Europe, která dodala do interiéru soustavu bezolovnatých zrcadel Mirox 4Green+ vyrobených ekologickým způsobem na vodní bázi.

Václav Mlynář

Výstavu Designblok Cosmos doprovází obsáhlý katalog s rozhovory s jednotlivými autory a originálními snímky od předního českého fotografa Václava Jiráska. V Liberci ji rovněž doplní brožura s podrobnými informacemi o dílech, komentované prohlídky a setkání s designéry. Výstava Designblok Cosmos bude k vidění v zahradě Oblastní galerie Liberec od 14. do 23. června 2024 v rámci galerijního vstupného. Slavnostní zahájení výstav proběhne ve čtvrtek 13. června od 19 hodin.

Sdílejte na
Related posts