Co spojuje vystřihovánky Kornélie Němečkové, známé designérské studio Olgoj Chorchoj, fotografický ateliér Other Projects Studio a projekt Óda? Rodina!

Zásadní roli sehrál u rodiny výtvarný ateliér v pražské Libni, do něhož Zdeněk Němeček docházel vypomáhat sochaři Janu Laudovi. Po jeho smrti jej s manželkou Kornelií zakoupili i přes neutěšenou lokalitu a hrozbu zbourání, které mohlo přijít každým dnem. Od té doby tu tvořili společně. Zdeněk sportovní sochy, Kornelie textilní tapiserie a vystřihovánky.

Křeslo Opilion od Johany Němečkové pro značku Meyto,
které spoluzaložilo studio Olgoj Chorchoj.

Štafetu po nich převzal syn, vyučený umělecký pasíř a dnes přední český designér Jan Němeček, který z místa po povodních v roce 2002 vytvořil základnu pro své studio Olgoj Chorchoj. „Táta se těšil, že mu budu realizovat sochy, a mně původně titul z umělecké školy přišel jako nejjednodušší cesta, jak smět rychle pracovat na sebe. Otec mě za půl roku připravil na zkoušky a už jsem byl chycený. Jak se totiž jednou člověk ocitne v tomhle zvláštním světě, už ho nepustí,“ směje se Honza.

Legendární sada Mr Egg od Olgoj Chorchoj inspirovaná reklamní
znělkou pan Vajíčko.

Výtvarný vesmír si přitáhl i jeho dceru Johanu, která vystudovala fotografii v Opavě, design na UMPRUM a dnes má ateliér Other Projects Studio a značku Óda. Tu založila na návratu k tradicím, což ji propojilo zejména s babičkou Nelou, která folklorní tvorbě zasvětila celý život a cit pro řemeslo předala i synovi, kterému je kvalitní, funkční a chytrý design ze všeho nejbližší.

Kornelie Němečková dlouhá léta vyučovala výtvarné práce, což jí pomohlo definovat vlastní výtvarný jazyk, jímž se posléze proslavila treba ve znělce pořadu Zpívánky – vystřihovanou grafikou.

Úvodní foto: Jan Němeček, jeho maminka Kornélie a dcera Johana vedle sochy Slzna od táty Zdeňka, jehož jméno liběňský ateliér dnes nese. Od roku 1991 je kulturní památkou a o jeho zahrádku se stará hlavně Kornelie.

Celá série vyšla v prosincovém vydání Dolce Vity a postupně jí najdete také online pod štítkem české umělecké klany.

servis: olgojchorchoj.cz, johananemeckova.com, odanadoma.cz, otherprojectsstudio.com

Sdílejte na
Related posts