Výstava Krásná práce, kterou můžete do 26. listopadu navštívit v pražské Galerii 1, opět představuje živá lidová řemesla. Tentokrát se pasířství, pletení z orobince nebo loubku či soustružení hraček chopili studenti produktového designu ze čtyř vysokých uměleckých škol, svou kolekci vytvořili také Liběna Rochová, Hana Zárubová, Jiří Pelcl a studio Vrtiška & Žák.

Keramická nádoba na kvašení zelí, design Karolína Vintrová, ruční výroba Karel Hanák

„Když jsme oslovili významné české designéry, aby pro řemeslníky vytvořili návrhy nových výrobků, všichni nadšeně se spoluprací souhlasili. Chápou to jako gesto podpory českého řemesla. Rádi bychom však tuto spolupráci prezentovali především jménem řemeslníků, nesmírně zručných mužů a žen, jejichž práce bude snad díky našemu projektu více vidět a přiblíží se mladé generaci,“ říkal na vernisáži výstavy Klára Hegerová, autorka projektu Krásná práce. 

Včelín z kukuřičného šustí, design a výroba Natálie Constantinová, košíkářka Barbora Hrdinová

Speciální kolekce, vznikající ve spolupráci známých designérů a řemeslníků, obsahuje letos tři typy produktů a nese název Krásná spolupráce. Představí svítidlo pletené z vrbového proutí, které vytvořili košíkář Petr Král s designérem Jiřím Pelclem. Dále návštěvníci mohou obdivovat oděvy z vlny z beskydských ovcí, vzniklé ve spolupráci Manufaktury Besky s módní designérkou Hanou Zárubovou, lýkové tašky mistra zpracování lýkových a slaměných doplňků Františka Koudelky, které vyrobil podle návrhu módní designérky Liběny Rochové. Ta také navrhla oděv z ručně tkaného kanafasu výtvarnice Evy Jandíkové.

Svítidlo z vrbového proutí, design Jiří Pelcl, výroba Petr Král

Krásná práce do projektu zapojila nejen přední designéry, ale také studenty vysokých uměleckých škol (UMPRUM, UJEP, VUT a UTB). Ti navrhli více než 40 nových produktů, které jsou vyrobené tradičními technikami, jako je keramika, košíkářství, brašnářství či pasířství.

Nákupní kabela pletená z orobince úzkolistého, design Adam Kvaček, výroba Iveta Dandová

Dřevěná díže, design Richard Štětka, výroba Eduard Bařina

„Řemeslo zanikne se starými mistry, pokud nebudou moci svůj um předat pokračovatelům. Proto se k němu snažíme přivádět mladé lidi a přesvědčit je, že současné řemeslo může být vzorem pro nový životní styl návratu k přírodě, potřeby vlastního zakotvení a pocitu hrdosti na naše tradice,“ dodává Klára Hegerová.

Halena inspirovaná lidovým krojem, design Tereza Bláhová, horňácká výšivka Klára Halíčková

Více info na krasnaprace.org.

Sdílejte na
Related posts