Hlavním tématem festivalu je nestabilita a důsledky pandemie. Designérka Es Devlin před palác Somerset House, kde se bienále tradičně koná, nechala vysázet 400 stromů, aby upozornila na globální Cíle udržitelného rozvoje OSN.

Jde o první designový festival v Londýně od začátku pandemie. Před vstupem do paláce Somerset House návštěvníky okamžitě zaujme instalace letošní kreativní ředitelky festivalu Es Devlin. Londýnská umělkyně a scénografka nechala na nádvoří vysázet 400 stromů, aby upozornila na sedmnáct Globálních cílů OSN. Patří mezi ně například vymýcení chudoby, nerovnosti nebo ochrana klimatu. Všechny ambiciózní cíle, které se podle plánu má podařit realizovat do roku 2030 symbolizuje sedmnáct barevných sloupů uprostřed dočasného lesního háje.

Jako jediný zástupce České republiky se na prestižním London Design Biennale představí umělec a pedagog Petr Stanický.

„Instalaci jsem postavil na formátu okna, protože okno považuji za hlavní výraz architektury. Okno je to, co dává architektuře smysl,“ říká Stanický, který je vedoucím ateliéru Design skla na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Prostorová site-specific instalace, kterou jsem připravil pro konkrétní místo uvnitř západního křídla Somerset House, pracuje s výraznými okenními otvory,” popisuje. “Vizuálně jsou okna přenesena z pláště budovy dovnitř, aby zahrála nějakou prostorovou kompozici a přenesla vnějšek dovnitř. Je to taková hra s tím, co je plášť a co je uvnitř,“ dodává.

Sdílejte na
Related posts