Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu vyhlasujú 19. ročník ocenenia Národná cena za dizajn, ktorý sa po dvoch rokoch opäť zameria na komunikačný dizajn.

„Keď pred 29 rokmi začalo Slovenské centrum dizajnu oceňovať dizajn, súťaž sa volala Dobrý design. Cenu si odniesol Tibor Uhrín za detskú drevenú stavebnicu Gringo, ktorá je dnes zastúpená v zbierkach Slovenského múzea dizajnu. O 2 roky na to sa názov ceny zmenil na Cena za dizajn v SR a laureátmi sa stali Stanislav Kvočka, Milan Bíroš, Anton Bendis a Michal Staško. Až od roku 1997 sa ustálil názov Národná cena za dizajn a medzi štyrmi ocenenými boli prvý krát aj dva produkty komunikačného dizajnu: Prezentačný katalóg firmy Publicis od Vladimíra Jurkoviča a Časopis Park v dizajne Richarda Čisárika a Filipa Vanča. V súčasnosti venujeme každý párny rok práve komunikačnému dizajnu. Medzinárodná porota vyberá to najlepšie zo stoviek prihlásených prác v rámci špeciálnych kategórií, ktoré rešpektujú rôznorodosť dizajnérskej tvorby. Za 29 rokov sa súťažná prehliadka najlepšieho slovenského dizajnu stala prestížnym domácim ocenením, vynikajúcim výberom pre reprezentovanie slovenského dizajnu v zahraničí a v neposlednom rade dôležitým parametrom pre štatistické zisťovanie stavu dizajnu na Slovensku. Verím, že trojkombináciu porotovanie, výstava a galavečer budeme tento rok realizovať bez obmedzení a na budúci rok sa nám podarí slávnostné odovzdávanie cien odvysielať aj vo verejnoprávnej televízii,“ uviedol Maroš Schmidt, riaditeľ SCD.

NCD 2022 je určená pre profesionálnych dizajnérov, firmy spolupracujúce s dizajnérmi a študentov vysokých škôl so zameraním na komunikačný dizajn alebo súvisiacich odborných disciplín a iných odborníkov pracujúcich v oblasti dizajnu.

Tohtoročnou zmenou v prihlasovaní je zavedenie jednorazového súťažného poplatku, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné.

Jedenásť súťažných oblastí 19. ročníka Národnej ceny za dizajn ponúka široké spektrum pre prihlásenie diel. Od rôznych druhov kampaní, vizuálnych identít, cez dizajn kníh a publikácií, digitálne projekty, diela s animovanými, obrazovými, zvukovými a pohybovými prvkami, komunikačné projekty prepojené s priestorom, autorskú tvorbu písma, obalový dizajn, samostatné plagáty až po študentský dizajn. Zaujímavou oblasťou pre prihlásenie sú Nové horizonty, kde je možné zahrnúť návrhy, vizuály a realizácie, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach.

Hodnotiť sa bude najmä na základe nasledujúcich kritérií: originalita, inovácia, technická a technologická vyspelosť, ale zároveň aj sociálna a ekologická funkcia, podporujúca myšlienku trvalej udržateľnosti. Diela bude hodnotiť sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Ondrej Gavalda (SK), Mykola Kovalenko (UA), Věra Marešová (CZ), Adam Marčan (SK), Filip Tofil (PL), Kristina Bartošová (SK), Bohuslav Stránský (CZ). Z prihlásených diel porota v lete vyberie nominácie, ktoré budú následne prezentované na jeseň formou výstavy. Mená ocenených sa dozvieme na slávnostnom odovzdávaní cien NCD22 taktiež na jeseň.

Porota môže na základe typov a zamerania prihlásených diel a projektov udeliť aj špeciálne uznania. Ak sa však v niektorej oblasti do súťaže neprihlási dostatočný počet kvalitných projektov, porota v nej nemusí ocenenie udeliť.

Kurátorom 19. ročníka NCD je Ondrej Gavalda, grafický dizajnér a zároveň odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa tvorbe vizuálnych identít a dizajnu kníh. Okrajovo sa zaoberá aj experimentálnou typografiou a modulárnymi písmami.

“Ostatný ročník udeľovania Národnej ceny za komunikačný dizajn považujem za zlomový. Podarilo sa v ňom výrazne rozšíriť počet jednotlivých kategórií a zadefinovať ich obsahovú náplň. Táto nová definícia vo veľkej miere uľahčila posudzovanie spoločných parametrov pri jednotlivých projektoch a zároveň sprehľadnila vystavenie jednotlivých kategórií aj pre laickú verejnosť. Sedemnásty ročník bol významný aj rekordným počtom prihlásených prác. Verím, že tieto zmeny vníma kladne aj dizajnérska obec a zachová svoju priazeň súťaži aj v práve začínajúcom 19. ročníku. Teším sa na množstvo prihlásených diel,” uviedol Ondrej Gavalda, kurátor NCD22.

Autorom vizuálu a komunikačnej kampane NCD 2022 je grafický dizajnér Martin Bajaník. V súčasnosti pracuje vo svojom grafickom štúdiu s názvom Pekne & Dobre. Medzi jeho klientov patria prevažne lokálne gastronomické značky, ktorým sa snaží radiť v marketingu a prinášať dobrý dizajn.

Diela komunikačného dizajnu možno prihlásiť od piatku, 1. apríla, do nedele 15. mája 2022, s prácami, ktoré vznikli v rozpätí od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 prostredníctvom online formulára.)

TERMÍNY 

01. 04. – 15. 05. 2022 Prihlasovanie do NCD 

23. 05. – 05. 06. 2022 1. kolo hodnotenia porotou 

16. 06. – 17. 06., 23. 06. – 24. 06. 2022 Zber prác postúpených do 2. kola 

07. 07. – 08. 07. 2022 Zasadnutie poroty 

05. 10. – 11. 12. 2022 Výstava NCD 2022 

18. 10. 2022 Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien 

Prihlasovací formulár, podmienky prihlasovania a viac informácií nájdete na webe https://scd.sk/ncd.

Poznámka redakce Dolce Vity:

Přihlásit se mohou také slovenští designéři tvořící v Česku nebo Češi tvořící na Slovensku, pokud jejich práce vznikla ve spolupráci s jiným subjektem (klientem, firmou, zadavatelem) ze Slovenské republiky.

Sdílejte na
Related posts