Janův hrad je kulturní památka, součást Lednicko-Valtického areálu o rozloze 2200 hektarů, zapsaného v roce 1996 na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Celý výlet doporučujeme začít na zámku Lednice, a poté pěšky, na kole, koňmo nebo loďkou putovat pěstěnými zahradami a divokými parky celého komplexu až k pohádkovému Janohradu. 
Stavbu podle projektu Josepha Hardtmutha započal v roce 1801 Alois I. Josef kníže z Lichtenštejna, ten však v roce 1805 umírá a stavbu dokončuje jeho o tři roky mladší bratr – Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna. Janův hrad byl zbudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček. Před honem se zde shromažďovalo panstvo, po honu se zde konaly poslední leče a bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval Král honu. Objekt zároveň fungoval jako obydlí pro knížecího hajného. 
Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi – každá z nich na jiném půdorysu. Věže jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi, které na venkovní straně nesou ochozy prvého patra. Čtvrtou stranou nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku. V prvním patře se nachází Rytířský sál a v jednotlivých věžích salonky.

Prohlídky Janova hradu vedou příjemní a informovaní průvodci, na břehu řeky můžete relaxovat v retro pohádkových kulisách, zázemí poskytuje klasické výletnické bistro. Více na: januv-hrad.cz

 

Sdílejte na
Related posts