„Obchodník s designem“ Lukáš Reitinger vtělil citlivou rekonstrukcí nový život modernistické montované chatě po svých předcích. Na břehu Sázavy se tak přiblížil dokonalé představě idylického života v přírodě. 
Během dvacátých a třicátých let začaly růst na březích řeky Sázavy drobné víkendové kolonie srubů a chatek, které položily základy fenoménu českého chatařství. V obci Zlenice v té době vyrostlo i několik puristicky čistých funkcionalistických vil, které přenášely tehdy progresivní architektonické prvky z prostředí pražské metropole do klidného zeleného údolí řeky. Principy funkcionalismu, racionální přístup k navrhování a snahu o prefabrikaci si ve své tvorbě osvojil i žák Jana Kotěry, architekt František Kavalír. Ten v roce 1935 navrhl vůbec první montovanou chatu svého druhu u nás a následně ji postavil na břehu řeky ve Zlenici pro svou neteř Jarmilu Černíkovou a jejího manžela Bedřicha B. Černíka, zakladatele špeditérské firmy Čechoslávie. Jejich vnuk Lukáš Reitinger, který má k designu a architektuře velmi blízko skrze svou distribuční značku Brother & Duck, se rozhodl původní chatu zrekonstruovat a obnovit její zašlou eleganci. Společně se svým kolegou, architektem Vojtou Listíkem, se snažili drobnou stavbu, která stojí na čtvercovém půdorysu 5 × 5 metrů složeném ze čtyř modulů, ponechat v co možná nejpůvodnějším stavu. Nejradikálnějším zásahem bylo vložení stejně velkého čtvercového modulu do rohu stavby a značné rozšíření obývacího pokoje, spočívajícího nyní na dřevěné podestě. V interiéru pak bylo nutné vyměnit staré překližkové obklady, jejichž původní design však zůstal zachován. Zatímco v přízemí se nachází kromě obývacího pokoje také kuchyně a koupelna, v prvním patře se otevírá volný obytný prostor s průběžným pásovým oknem na jedné straně a dvě malé ložnice připomínající lodní kajuty na druhé. Obě části jsou oddělené původními vestavěnými skříněmi. Na druhém konci pozemku směrem k řece pak Reitinger nechal vystavět zahradní přístřešek s útulným pokojem pro hosty a venkovní kuchyní. brotherandduck.cz

Sdílejte na
Related posts