Ukázky barokních krás, čítající obory jako architektura, hudba, malířství, ale také literatura nebo gastronomie, mohou nyní obdivovat návštěvníci nového muzea v mexickém městě Puebla, které navrhlo studio Toyo Ito & Associates.
Itův tým si při navrhování kulturní instituce Museo Internacional del Barroco umanul, že chce v každém aspektu zdůraznit vztah člověka k přírodě. V tomto případě se cíl podařilo splnit jak výběrem lokace v nádherném parku, tak například fontánou na nádvoří, která bude zároveň místem odpočinku a posléze zábavy, protože na fasádu okolních zdí budou promítány projekce týkající se aktuálních expozic. Zřejmý japonský rukopis stavby pak ještě podtrhují zaoblené bílé betonové zdi, které ze země vyrůstají jako pláty papíru připravené stát se úchvatnými origami. Součástí komplexu je také výzkumné a vzdělávací centrum, kde mohou návštěvníci živě sledovat restaurování děl nebo se v dobové knihovně začíst do vzácných původních dokumentů. mib.puebla.gob.mx

Sdílejte na
Related posts