Sérii fotografií, zachycující atmosféru opuštěných nemocnic a ústavů pro pacienty trpící duševními poruchami, vytvořil kanadský fotograf Matt Van der Velde. Veřejnost tak má možnost nahlédnout do míst, která jim byla do této doby skryta.

Autor mapuje severoamerická zařízení, často monumentální stavby, dnes již v dezolátním stavu, ve kterých zůstaly ruiny lékařského vybavení. Fotografie ukazují krásu architektonických objektů s historickým významem. Zkoumáním a fotografováním ústavů Van der Velde jednak upozorňuje na společenská stigmata spojená s duševně nemocnými, ale také přibližuje dějiny institucí – staveb, které byly zřizovány s dobrým úmyslem, ovšem kvalita péče o pacienty se rychle snižovala a později docházelo k nemorálním léčbám a nelidskému zaházení. abandonedasylums.ca

Sdílejte na
Related posts