V soutěži zvítězil návrh ateliéru Fránek Architects, který počítá se soustavou budov na půdorysu tvořeném geometrickými křivkami. Mají se do nich vejít pokladny, budova kavárny a restaurace s venkovní terasou, obchod se suvenýry, přednáškový sál, subtropický skleník, parkovací dům, pěstební i sociální zázemí, také se počítá s naučnou stezkou na střeše jednoho z objektů. Zdeněk Fránek však nezpracoval pouze návrh staveb samotných, ale také síť cest a krajinářské řešení celého okolí. „Vítěznému návrhu se podařilo nejlépe naplnit naše požadavky a propojit živou i neživou složku architektonického konceptu. Umožňuje kontakt mezi rostlinami, lidmi a architekturou,“ vyjádřil se k návrhu Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy. franekarchitects.cz, botanicka.cz

Sdílejte na
Related posts