„Území přednádraží je důležitým dopravním uzlem nadregionálního významu a zároveň jednou ze vstupních bran do města. Navíc tvoří v rámci urbanistické kompozice výrazný prostorový prvek komponovaný jako pohledové ukončení významné městské osy, začínající renesančním Pernštýnským náměstím, pokračujícím přes třídu Míru upravenou do podoby centrální pěší zóny navazující do moderní pulsující městské třídy Palackého, a jako takový patří k prostorům definujícím obraz města v myslích nejen jeho obyvatel, ale také návštěvníků. Nejvýraznější stavbou náměstí Jana Pernera je památkově chráněná funkcionalistická budova hlavního vlakového nádraží s výškovou dominantou hotelu, jež je ukončením pohledové osy procházející Palackého třídou.“ Autoři multimodálního uzlu veřejné dopravy, architekti z kanceláře Med Pavlík, kromě urbanistické úpravy celého náměstí navrhli dlouhý horizontální objekt nástupiště, který svou čistotou dobře komunikuje s horizontálou nádražní budovy.

med : pavlík architekti, mparchitketi.cz

Sdílejte na
Related posts