Remodelaci 70 let starého apartámu v São Paulu si vzal na starost brazilský architekt Mauricio Arruda. Malé místnůstky byly zrušeny, aby se otevřel vzdušný prostor, který jeho mladí majitelé zaplnili designovými solitéry. Jednotlivé části 200m bytu jsou volně průchozí a zůstaly zde původní materiály jako dřevo, beton i třeba podlaha v kuchyni, zatímco veškeré vybavení bylo pečlivě vybráno na míru a dává dohromady hravou sbírku moderního designu s příchutí retra. mauricioarruda.net

Sdílejte na
Related posts