Jako ukázku toho, jak se se ctí popasovat s konverzí staré městské rezidence na zcela moderní, uvádíme novou realizaci amsterdamského studia RUIM. Kéž by si z ní vzali všichni developeři, soukromí investoři a konečně i architekti příklad a v historické zástavbě centra Prahy vznikaly jen samé podobné projekty.
Přestože všechny původní prvky byly dochovány (dveře, trámy, okna aj.) a architekti do domu vybrali současný, velice moderní nábytek, výsledkem není stylová kontroverze. Drželi se totiž pouze hnědé barevnosti v různých odstínech, od cappuccina až po tmavou čokoládu, která ponechává interiér v elegantních mantinelech.  Společenská kuchyň má tři hlavní nové prvky – kuchyňský ostrůvek, jídelní lavici a mohutná industriální svítidla, jež architekti navrhli výlučně pro tento projekt. V originálním dřevěném obložení stěn byly zrestaurovány původní malby ze 17. století, zobrazující pohledy na řeku Vecht. Především chodby nyní slouží jako galerie pro fotografickou sbírku majitele domu, všimněte si také mnoha typů současných svítidel. xxruim.com

Sdílejte na
Related posts