Atraktivní, ale stavebně velmi složitá parcela na břehu Lipna poskytla architektům ze studia Uhlík Architekti šanci pro velkorysý konstrukční experiment. Výsledkem je vykonzolovaný rodinný dům vznášející se nad příkrým svahem, který může připomínat utopické architektonické návrhy El Lisického, budovu Národního shromáždění od Karla Pragera nebo vize Yonnyho Friedmana.
„Hlavní a přirozená orientace svažitého pozemku je severovýchodní, směrem k hladině vodní nádrže, zatímco jediné pobytově využitelné a prosluněné místo se nachází v horní části na jihozápadě pozemku. Tyto rozporné podmínky spolu s prudkým spádem celého pozemku nás přivedly k netradičnímu koncepčnímu řešení. Celé těleso domu jsme rozdělili na dvě hmoty: spodní sokl a horní lehkou kládu,“ popisuje koncepci vily ve Frýdavě architekt Petr Uhlík. Dům tak představuje vzájemnou kompozici spodní statické části s obslužnými prostory, koupelnou či noční částí domu, která na sobě nese samotný denní, konstrukčně dynamický, obytný prostor. Ten se otevírá do krajiny a vstříc světlu po celé své délce na obou stranách sérií okenních otvorů, které se nacházejí ve výškové úrovni korun okolních stromů. Zatímco dvě podzemní podlaží v soklu stavby se skrývají za betonovou stěnou, nejvyšší a zároveň vstupní obytné patro je tvořeno lehkou ocelovou konstrukcí. uhlikarchitekti.cz

Sdílejte na
Related posts