Architekt Sergio Rojo dokončil celkovou rekonstrukci budovy bývalého uměleckého lycea v Logronu na severu Španělska. Barvité výjevy se tu teď odehrávají jen ve snech nocležníků. Stavba nyní slouží jako poutní hostel.
Budova pustla celé 20. století, kdy v jejím sousedství vzniklo nové divadlo i se zázemím pro studenty umění a literatury, nezachránil ji ani bohulibý pokus zřídit v ní vývařovnu polévek pro chudé, dílo zkázy pak dokončila funkce obecní márnice. Zachránil ji až vzrůstající zájem o historické trasy poutní cesty svatého Jakuba ke katedrále v Santiagu del Compostela. Dosavadní kapacita ubytoven pro poutníky přestává stačit, proto nejen v regionu La Rioja vznikají nové. Největší publicitu si zatím vysloužil architekt Sergio Rojo, protože v historické budově navrhl ubytování, které má transcendentní atmosféru, i přestože je navýsost moderní. Původní prvky vyvážil industriálním zařízením velké i dvou menších nocleháren a až do přízemí, kde je ošetřovna, kuchyň a jídelna, přivedl denní světlo nově vloženým atriovým světlíkem. twitter.com/sergiosrojo

Sdílejte na
Related posts