Industriální Ostrava láká umělce již více než sto let. Inspirují se jí básníci, spisovatelé, malíři, fotografové. Revitalizovaná Dolní oblast Vítkovice vtáhla do svého spletitého areálu také konceptuální fotografku Karin Zadrick, která mezi vychladlými vysokými pecemi našla spoustu poetických záběrů. Její snímky jsme doplnili úryvky básní z antologie Briketa, výboru ostravské poezie z let 1894–2013.

„Vozíky na lanech, vy černé čluny nebe,/kroužete, tančete v ohnivých oblacích!“
Milan Kundera

„Novinář přijde a odejde/párkrát si bleskne a odejde/a zas nic neví.“
Josef Kainar
„Oděná barevnýma hadrama/je ve mně tma.“
Daniel Balabán

„V potrubí nad zemí hučela řeka a snoubenka řekla: Takový idiotský kraj!“ 
Janusz Klimsza

„Na město tichounce jak rubáš smrti
večer se stmělý snes. Kontury domů
v rámec mlh zakreslil, komíny, věže –
ponuré haldy a vysoké pece,
ze šachet vížky, kde železné klece
s úmornou pílí se vrhají v zem,
by černý démant byl utržen
podzemním mocnostem z říše jich temné,
věky kde lidské nedotčen spal,
by k životu plodnému sílu svou dal…“

Bořivoj Čurda-Lipovský

Sdílejte na
Related posts