Absolutním vítězem architektonické soutěže Interiér roku 2018 se stal tým ateliéru ORA ve stabilním složení Barbora Hora, Jan HoraJan Veisser se svým projektem rekonstrukce domu stavitele Ungera ve Znojmě. Půvabný městský dům z přelomu 19. a 20. století našli ve velmi zachovalé formě. V průběhu věků se příliš nezměnil, zůstala zachována většina prvků: okna, dveře, cementové dlažby, štuky, kování a zábradlí. „Čas se zde nezastavil, ale byl shovívavý – a dům chátral do krásy. Platí zde pravidlo, že nedostatek prostředků na úpravy má často pozitivní vliv. Zašlá krása byla mnohdy skrytá pod vrstvami, tyto jsme postupně začali snímat. Zjistili jsme, co vše si vlastně nemůžeme dovolit,“ vzpomínají na první ohledání domu jeho majitelé a architekti v jednom.

„Vždycky je pro nás zásadní otázka, co není třeba udělat. Chtěli jsme zachovat autentickou atmosféru interiéru a naše zásahy potlačit do pozadí,“ vysvětluje Jan Hora osvědčený postup, který se svými kolegy úspěšně aplikoval například také ve Steinhausu v Mikulově či během rekonstrukce měšťanského bytu ve Znojmě. V domě stavitele Ungera vybudovali nově v patře byt, kde sami bydlí, v přízemí jsou kanceláře k pronájmu a ve zcela novém, současně pojatém sklepním podlaží, do něhož se vstupuje betonovým anglickým dvorkem, mají architekti ORA ateliér – betonové podlahy a omítané zdi jsou obnažené, bez nátěru, vše je v šedé barevné paletě… A v kontrastu ke zbytku domu, kde převládají oživené historizující prvky. „Život ve starém domě s sebou může nést těžkosti, tyto ale dokáže oplácet. Vždycky je to otázka vzájemného respektu domu a jeho obyvatel. Nový dům nikdy nebude tak velkorysý, na druhou stranu si zde budete muset pořídit vlněný svetr,“ říkají svorně zachránci znojemského historizujícího skvostu a my jen doufáme, že se působnost ateliéru ORA brzy přesune z jižní Moravy také do jiných částí Česka. o-r-a.cz

Sdílejte na
Related posts