Jeden ze symbolů karlovarského lázeňství, neorenesanční Císařské lázně z roku 1895, získaly novou náplň, a to doslova. Do dvorany historického objektu byla vložena unikátní vestavba koncertního sálu, jejímž autorem je renomovaný ateliér Petr Hájek Architekti. Konstrukce se památkově chráněné budovy nedotýká a stojí na šesti ocelových nohách. Všechny soudobé zásahy jsou tak jasně přiznané a reverzibilní, aby mohly být kdykoliv v budoucnu lehce nahrazeny novými technologiemi.   

„Bylo to jako stavět plachetnici v láhvi. Nejprve jsme museli vše vyrobit a nanečisto sestavit v hale, abychom věděli, že nic nechybí. Poté bylo nutné vše očíslovat, rozložit a zase sestavit v atriu budovy. Šlo o mravenčí práci,“ popisuje architekt Petr Hájek. Veškeré potřebné audiovizuální, scénické a akustické technologie jsou proto součástí vloženého objektu, vestavba je napojena pouze na elektroinstalace. Všechny soudobé zásahy jsou tak jasně znatelné a z památkového pohledu reverzibilní.

Progresivní vestavěná konstrukce od studia Petr Hájek Architekti se vznáší uprostřed dvorany na šesti ocelových nohách. Důsledně se vyhýbá jakémukoliv přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy při obvodových stěnách. Jednotlivé díly do ní byly dosazeny skrze otevírací střechu a až na místě složeny v kompaktní celek.

Barva vestavěné konstrukce je přitom signifikantně červená. „Náš návrh vychází z velkého respektu k historickému prostoru. Od začátku jsme věděli, že kolem původní stavby budeme chodit po špičkách. Chceme ji šetrně doplnit, obohatit, ale nenarušit. Někomu tvary sálu připomínají filmového transformera, někomu červeného kraba, který má ve své náruči prostor pro hudbu. Zvolená červená barva je archetypální s mnoha dalšími přesahy. Reprezentuje vzrušení a emoce, ale i strojovou estetiku konce 19. století,“ dodává architekt.

Nový multifunkční sál bude pro své koncerty využívat i Karlovarský symfonický orchestr. Sloužit však bude také filmovým produkcím, divadelním představením, plesům a dalším kulturním událostem. Unikátní vestavba do dvorany poskytne moderní prostředí také pro pořádání konferencí a dalších společenských akcí. Variabilita prostoru je tedy velmi důležitá. Díky pohyblivé výšce se může hlediště rychle proměnit na konferenční nebo taneční sál, který vyžaduje plochou podlahu. Sál doplní multimediální expozice představující dějiny lázeňství ve světovém i místním kontextu, kavárna, informační centrum a badatelna.

hajekarchitekti.cz

Sdílejte na
Related posts