V naší nové pravidelné rubrice Play Collection vám každý měsíc podrobněji představíme jedno významné světové muzeum či galerii. V „pilotním“ díle jsme do hlavní role obsadili Muzeum moderního umění Louisiana v Dánsku, které v polovině 50. let založil Knud W. Jensen. Jeho podobu svěřil architektům Jorgenu BooviWilhelmu Wohlertovi, podle jejichž návrhu byl areál postupně rozšiřován, až začátkem 90. let získal svou finální podobu. Ve stálé sbírce Louisiany najdete díla světoznámých umělců, jako je Francis Bacon, Henry Moore, Robert Rauschenberg, Max Ernst, Andy Warhol atd. Kromě toho se tu každý rok koná osm až dvanáct výstav tvůrců zvučných jmen.

Muzeum moderního umění Louisiana leží na atraktivním pozemku na pobřeží v Humlebæku, asi 35km severně od Kodaně, odkud je pohodlně dostupné vlakem. A nabízí mnohem více než jen zážitek z moderního a současného umění – celý areál sedmi výstavních pavilonů rozesetých mezi stromy i na trávníku kolem klasicistní vily tvoří dokonalý balanc mezi uměním, architekturou a krajinou. Jde o jeden z nejkrásnějších příkladů dánského modernismu, který rostl od roku 1958 až do začátku 90. let pod dohledem architektů Boa a Wohlerta. Původní záměr Knuda W. Jensena byl ale trochu jiný – představoval si, že nové muzeum bude sestávat ze staré vily a odděleného výstavního pavilonu na okraji útesu s výhledem na Švédsko. Trochu se mu to vymklo z rukou, chtělo by se říct… Architekti Bo a Wohlert mu ale předložili jiný návrh – menších výstavních pavilonů bude více a budou spojeny tak, aby měli návštěvníci pocit, že jsou na „zastřešené procházce“ parkem.

A na závěr prohlídky jeden fun fact – své jméno získalo muzeum po třech manželkách Knuda W. Jensena, které se všechny shodně jmenovaly Louise!

→ Louisiana Museum of Modern Art, louisiana.dk

Sdílejte na
Related posts