Maxičky jsou malá osada poblíž hranice s Německem, spadající pod město Děčín. Právě tady, na krásném, mírně svažitém pozemku s vysokou lípou a starou stodolou, navrhlo architektonické studio 3 +1 architekti nový dům. Přes své moderní tvarosloví a obložení tmavým dřevem vypadá, jako by sem patřil od nepaměti.

Původně na tomto místě stálo staré venkovské stavení. Ačkoliv mělo své nezpochybnitelné kouzlo, jeho uspořádání, konstrukce i materiály jej natolik pevně ukotvovaly v minulosti, že jej nešlo smysluplně „posunout“ do současnosti pouze standardní rekonstrukcí. Proto se nakonec studio 3 +1 architekti z nedalekého Ústí nad Labem rozhodlo pro návrh a stavbu nového domu, který bude svým měřítkem a tvaroslovím odpovídat krajině, v níž se nachází. Zcela zásadní přitom bylo zachovat převědčivé historické uspořádání lípa – dům – stodola.

„Oproti krásným, ale stále vlhkým masivním pískovcovým stěnám a malým místnostem nám konstrukce ze současných materiálů umožnily vytvořit relativně velkorysé a dle potřeby otevřené prostory v objemu a proporcích podobné původnímu domu,“ konstatují architekti, podle nichž jde sice o novou stavbu, ale základem návrhu je vědomá návaznost na historický objekt. 

Na domě se tak objevila řada původních motivů, ale i pár aktualizací. Prostor mezi domem a stodolou byl zastřešen, což více upevnilo vztah obou objektů, vzniklé závětří zároveň nabídlo přesun hlavního vstupu z boku pod štít. Jihovýchodní fasáda, kde mělo vstup staré stavení, se díky tomu uvolnila a umožnila užší propojení interiéru se zahradou. V přízemí se nachází otevřený prostor s kuchyní, jídelnou a obývací částí, samozřejmostí je menší koupelna a úložné prostory. Po schodech, jež působí jako předěl mezi kuchyňskou částí a jídelnou, se pak stoupá do patra, kde je umístěna hlavní ložnice, velká koupelna a jednotlivé pokoje, ve kterých mají obyvatelé své soukromí.

Dominantním prvkem nového domu je barva. Dřevěné obložení ho sice vizuálně propojuje se zachovanou starou stodolou, tmavý odstín však podtrhuje modernost domu a zároveň je „klidným pozadím proměnlivě barevných dějů kolem“. Příjezdovou cestu architekti nechali nově vydláždit, co naopak zůstalo zachováno, je přirozeně působící starý dřevěný plot.

31architekti.cz

Sdílejte na
Related posts