Z budovy bývalého kina v západočeské Plané se podařilo studiu XTOPIX a architektce Simoně Ledvinkové vytvořit multifunkční kulturní centrum označované jako Kinonekino. Místní mají nyní k dispozici dva různě velké sály, které lze propojit, a kavárnu. Původní sgrafito jezdkyně v průčelí biografu postaveného na konci 50. let v rámci akce „Z“ bylo zrestaurováno a doplnila ho dvojice nových obrazů mezi okny.

Kino bylo v Plané první větší stavbou místních, kteří město čerstvě osidlovali po odsunu původní německé populace. Způsob, jakým bylo postavené, podle autorů rekonstrukce čitelně ukazuje, že šlo o lidové dílo, a to jak technickým provedením, tak třeba i umístěním na pozemku. „Hmotou nekoresponduje s výškovou hladinou okolních staveb a nepřijímá ani historickou parcelaci,“ vysvětlují. Za dobu své existence prošla budova několika úpravami, ale žádná nevedla k zásadnímu oživení zájmu. O to vítanější byly změny, se kterými přišla architektka Simona Ledvinková a studio XTOPIX a které šly dispozicí objektu naproti současnosti a flexibilitě. Menší z obou nově vzniklých sálů se označuje jako black box a pojme nejméně třicet sedících diváků. Sousední velký sál získal výškově nastavitelnou podlahu a technický balkon. Světlo sem proudí francouzskými okny a prostor je propojený s venkovním dvorem. Terasa a schodiště, které řeší rozdíl v úrovni sálu a terénu, vytvářejí při konání venkovních akcí pomyslný amfiteátr. Dřívějšího ducha místa připomíná mimo jiné skleněná plastika v salonku – je vytvořena z původních světel kina.

→ Kinonekino, nám. Svobody 34, Planá, xtopix.cz

Sdílejte na
Related posts