Galavečer s vyhlášením výsledků GPA – Národní ceny za architekturu 2023 se konal ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze. Hlavní cenu získala nová administrativní budova Kloboucké lesní autorů Jana Macha, Jana Vondráka a Filipa Cerhy z libereckého studia Mjölk. Blahopřejeme!

Společnost Kloboucká lesní je firmou, která vytrvale prošlapává cestu k udržitelnému hospodaření s lesem a krajinou. Inspiruje se odkazem našich předků a zároveň zkouší stále nové technologie i možnosti. V oboru, se kterým obvykle není spojována inovativnost a odvaha, se firma profiluje jako pokroková a kreativní. Nové sídlo společnosti, jež se svými aktivitami snaží ukázat potenciál udržitelného stavění v souladu s ekologickým myšlením a nejmodernějšími technologiemi. Přesně tyto ideje reprezentuje.

Stavba je navržena tak, aby udávala směr stavění budoucnosti. Konstrukce je vyrobena výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě – na lince Kloboucké lesní, necelých 100 metrů od místa stavby. Je to nejprostší a nejstarší stavební materiál – dřevo. Způsob zpracování dřeva je však ryze současný. Použity jsou profily BSH, vlajková loď produktů společnosti. Z tohoto materiálu je složena rámová konstrukce tradičního tvaru, která se mnohokrát opakuje a vytváří dlouhou elegantní hmotu celé stavby.

Za poměrně tradicionalistickým tvarem objektu se sedlovou střechou se skrývá mnoho současných technologických řešení, která odpovídají moderní době. Velký důraz byl při návrhu také kladen na pracovní pohodu zaměstnanců, která je zajištěna kvalitním pracovním prostředím v interiéru a variací krytých venkovních pobytových teras, které pronikají celým domem. Na první pohled je jasné, jak všechno funguje. Základní principy vnitřních prostor jsou dokonce patrné i z exteriéru. Nosná konstrukce těžkého skeletu prorůstá celým domem a rytmicky dělí interiér. Poslední úroveň domu je koncipována jako open space. Kryje ho sofistikovaná střecha se solární elektrárnou. Tam, kam paprsky slunce nedosáhnou, fotovoltaické panely nahrazuje zasklení.

Více informací o projektu na mjolk.cz a o vítězích všech kategorií na grandprixarchitektu.cz.

Sdílejte na
Related posts