Světová výstava EXPO 2025 se bude po 55 letech opět konat v japonské Ósace. Právě tady v roce 1970 zaujalo Československo svým pavilonem od architekta Viktora Rudiše. Podaří se Česku na tento úspěch navázat? Podle výsledků architektonické soutěže, jež byly vyhlášeny 7. března, se zdá, že máme nakročeno správným směrem. Vítězný návrh studia Apropos Architects přesvědčil zejména využitím tabulového spékaného skla na fasádu objektu. Finální architektonická podoba českého pavilonu bude známa nejpozději do konce dubna.

Odbornou porotu nejvíce zaujal návrh českého pavilonu od architektonického studia Apropos Architects ve spolupráci s Terezou Šváchovou a Lunchmeat studio. Studio s mezinárodním přesahem a zkušenostmi má vedle Česka zastoupení v Curychu a Haagu. V rámci evropských měst realizovalo řadu projektů od bytových domů až po velké urbanistické celky. „Tématem našeho pavilonu je ‚sychání vitality‘. Fasáda je navržena z tabulového spékaného skla. Řemeslné zpracování skla na českém území má nesmírnou tradici a jeho využití nám logicky zapadlo jak do tématu světové výstavy EXPO, tak do námi zvoleného tématu vitality. Jako společnost se budeme dožívat vyššího věku v plné síle. K posílení vnitřní vitality si potřebujeme uvědomovat i společenské a kulturní hodnoty, neustále si je připomínat a posilovat. Proto pavilon ze dřeva a skla, řemeslně a kreativně pojatý, naplněný českým umem a kreativitou. Ve tvaru dynamické spirály jako ideální cesty,“ vysvětluje pojetí vítězného návrhu architektka Nikoleta Slováková ze studia Apropos Architects.

Na druhé příčce se umístilo pražské studio A69 – Architekti, jehož počátky sahají do roku 1994. Tři partnery, kteří stojí za touto značkou, spojuje nejen stejný ročník narození, ale i desítky realizací a stovky projektů všech rozsahů a typologických druhů.

Třetí v pořadí se umístil návrh libereckého architektonického studia Mjölk.

Speciální odměnu poroty si odnesl návrh studia Plus One Architects za originální pojetí pavilonu ve tvaru houby.

Na třech vítězných návrzích se shodla sedmičlenná odborná komise v čele s přední českou architektkou Evou Jiřičnou, která k výběru uvedla: „Na výstavě v Ósace se očekává více než 80% účast japonských návštěvníků. A kromě architektonického řešení exteriérové části bylo důležité přihlížet i k plánovanému obsahu pavilonu a jeho komerční funkci. Zohlednit při výběru všechny tyto parametry bylo obtížné. I proto jsem ocenila rozmanitost odborné poroty a plodnou diskuzi nad návrhy, kde každý z členů otiskl do hodnocení své zkušenosti a odlišný pohled na věc. Pro mě bylo velkým překvapením, že nám bylo ochotno nabídnout své nápady a čas takové množství týmů. Příprava nabídky tohoto rozsahu je časově i finančně velmi náročný proces, při kterém se týmy spojí, naučí se spolupracovat a řešit problémy. A i když nakonec nejsou mezi oceněnými, účast v podobných soutěžích je obohatí a rozšíří jejich schopnosti a rejstřík možností do budoucna.“

architektka Eva Jiřičná, ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský, Apropos Architects, generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška

Sdílejte na
Related posts