Řada zásahů do veřejného prostoru se pohybuje na hraně mezi uměleckým dílem, designérským bádáním a technologickou inovací. Podobně ke svému příspěvku k dublinskému Climate Innovation Summit přistoupili rovněž Claudia PasqueroMarco Poletto, kteří vedou EcoLogicStudio. Průsvitná „městská opona“ umístěná na fasádu budovy Printworks, jež je součástí dublinského hradu, byla funkčním prototypem sloužícím nejenom jako zastínění. Její hlavní funkcí bylo zachycování CO2 z ovzduší – to se dařilo v míře 1kg za den, což odpovídá působení dvaceti vzrostlých stromů. Jednotlivé moduly opony fungují jako fotobioreaktory, s pomocí slunečního světla živí kultury mikrořas oxidem uhličitým a dalšími škodlivinami, večer pak tlumeně září a osvětlují své okolí. Takto zachycené látky se mění v biomasu, kterou lze využít při produkci bioplastů – a právě z těch jsou moduly vyrobené. Vedlejším produktem je kyslík. ecologicstudio.com

Sdílejte na
Related posts