Vůbec největším uměleckoprůmyslovým muzeem na světě je londýnské Victoria & Albert Museum. Právě tato instituce pomohla otevřít svou odnož a zároveň vůbec první muzeum věnované designu ve Skotsku, a to ve městě Dundee. Architektonická soutěž o podobu nového svatostánku kultury připomínala přehlídku nejvýraznějších tvůrců dneška, do úzkého výběru nakonec postoupilo šest ateliérů a vítězem a autorem budovy se stal japonský architekt Kengo Kuma. Do zvlněných betonových stěn jsou uchycené mohutné kamenné panely o váze dosahující až tří tun, kterých je dohromady přibližně dva a půl tisíce. Vytvářejí zdání, že na místě někdejšího přístaviště, které už léta čeká na oživení a znovuzačlenění do městského života, vyrostl další rozeklaný útes. Návštěvníkům se brány nového muzea, pojmenovaného V&A Dundee, otevřely 15. září, zahajovací výstava rekapituluje historii zaoceánských parníků i to, jaké proměny životního stylu s sebou přinesly.

Podobný příběh se odehrál v řadě někdejších průmyslových měst v Evropě. Po útlumu tradičních odvětví bylo potřeba najít jiný způsob oživení. V Dundee se už na začátku nového tisíciletí rozhodli vsadit na kulturní život, podobně jako třeba v Bilbau, a nové muzeum designu patří k jednomu z vrcholů těchto snah. I s pomocí stavby od Kengo Kuma & Associates by mělo postupně docházet k obrození historicky významného prostoru lemujícího řeku Tay, která se nedaleko odsud vlévá do moře. Vlastní obsah V&A Dundee bude vznikat sice za jistého ideového přispění mateřské instituce v Londýně, ale do značné míry nezávisle a v režii týmu vedeného ředitelem Philipem Longem. Stálá expozice připomíná dějiny a vliv skotského designu v jeho mnohých podobách, od grafického ztvárnění legendárního kresleného časopisu The Beano přes holinky Hunter a shetlandské vlněné svetry vyplétané barevným vzorem Fair Isle až po lékařský monitorovací přístroj snap40 napojený na smartphone. Jestli se podaří silou užitého umění přitáhnout návštěvníky ze zahraničí, ukáže až budoucnost. Potenciál je pro to v Dundee opravdu značný. vam.ac.uk/dundee

Sdílejte na
Related posts