S vínem je jihomoravské Znojmo spojené zcela neodmyslitelně, ostatně stejně jako s několika zásadními historickými stavbami, zejména rotundou svaté Kateřiny z 11. století a gotickým kostelem svatého Mikuláše. Druhá polovina 20. století tu ovšem také zanechala stopu, ne vždy příliš krásnou. A právě s jedním takovým odkazem se ve službách Vinařství Lahofer museli vypořádat architekti Chybík + Krištof. Obnova někdejšího pivovaru z 19. století a přilehlého technického prostoru, který byl k budově přistavěn v 70. letech, je důmyslná, citlivě navazuje na okolní architekturu a vstupuje do ní zároveň s nemalou hravostí. Vítejte v nové znojemské Enotéce!

Během uplynulých několika let si prošlo Znojmo citelnou proměnou a postupně se z něj stává jedno z vizuálně nejkultivovanějších měst v Česku. Souvisí to jak s regulací venkovní reklamy, tak se snahou radnice pracovat s veřejným prostorem způsobem, který je zatím běžný spíše v sousedním Rakousku, i působením zdejších architektů, kupříkladu studia ORA. K posunu správným směrem dochází také u firem, jak dobře ukazuje právě obnova budovy pivovaru pro Vinařství Lahofer.

Tým architektonického studia Chybík + Krištof rozhodně neměl snadný úkol. V úvodu zmiňovaná románská rotunda stojí jenom o několik desítek metrů dál, gotický kostel je na dohled. Renovaci pojali tvůrci podle svých slov velmi konzervativním způsobem, cílem ostatně bylo budovu zachránit a zachovat její původní výraz. Nově se proměnila v historický výstavní prostor, který návštěvníkům umožňuje ponořit se do bohaté historie moravské vinařské kultury i degustování ušlechtilého nápoje.

Radikálnější proměnou musela projít bývalá technická hala, u níž se architekti rozhodli zachovat pouze vnější strukturu. Jejich úmyslem bylo vytvořit zcela nový koncept, který v rámci Enotéky, jak je nový objekt pojmenován, funguje jako volný a otevřený prostor. „Do strohého bílého interiéru je vložena kontrastní tmavá vestavba, hravá kompozice organických objemů v různých úrovních rozdělující tuto ‚bílou krabici‘ na jednotlivé prostory a menší vzájemně propojené místnosti, čímž odkazuje na měřítko i atmosféru zdejších tradičních vinných sklepů. Tento nově pojatý vinný bar tak mění původní význam architektury i funkce haly,“ vysvětlují autoři.

Znojemská Enotéka jde podle slov architekta Ondřeje Chybíka do jisté míry proti tradičním představám o rekonstruování historických budov. „Přítomnost dvou osobitých struktur, z nichž každá má vlastní minulost a původní funkci, nás inspirovala k použití stejně osobitých přístupů k renovaci. Na jedné straně jsme se proto drželi celkem ortodoxních postupů, založených na památkové péči, na straně druhé jsme uplatnili experimentální a méně obvyklý přístup, který zcela přehodnocuje původní stavbu, avšak při zachování její podstaty a dobových fragmentů. To nám umožnilo se plně ponořit do dědictví a scenerie Znojma, a tak ukotvit Enotéku jako pochopení, součást a pokračování architektonického příběhu města.“

servis: www.chybik-kristof.com; www.lahofer.cz

Sdílejte na
Related posts