Vietnamský architekt Vo Trong Nghia navrhl experimentální rodinný dům složený ze 4098 cihel, které slouží jako přirozená klimatizace

Adam Štěch | Architektura | 18/05/2021

Perforované terakotové zdi vytvářejí otevřený rámec experimentálního rodinného domu ve vesnici Bat Trang ve Vietnamu. Jeho architekt Vo Trong Nghia využil místní řemeslné tradice a postavil přirozeně ventilované obydlí s originálním interiérovým prostorem.

Tropické klima a tradice keramického řemesla vtiskly podobu inovativnímu obytnému domu, ve kterém se zcela ztrácí přesně definované rozhraní mezi exteriérem a interiérem. Otevírá se urbanistickému okolí a to zase vstupuje do jeho komplexně členitých vnitřních prostor na pěti vzájemně se prolínajících podlažích.

Objekt navrhl přední vietnamský architekt Vo Trong Nghia, který již několik let dominuje lokální architektonické scéně. Patří mezi ty současné tvůrce, kteří důsledně navazují na tradice a navrhují stavby, jež odrážejí kulturní, historický a klimatický kontext oblastí, do nichž jsou zasazeny. Zároveň je však jejich tvorba mezinárodně uznávaná. Studio Vo Trong Nghia (VTN Architects) sídlí v Ho Či Minově městě a v několika posledních letech na sebe upozornilo hned několika výjimečnými realizacemi, které proslavují vietnamskou kreativitu na mezinárodní scéně.

Stejně jako jeho nedávno dokončená vila Ha Long také dům Bat Trang je definován spojením tradičních stavebních technik a veskrze současným přístupem k architektonické koncepci a ekologii. Vegetace, která přirozeně chladí prostředí tropického města, funguje v pětipodlažním domě jako jedna z venkovních vrstev oddělující interiér od rušné ulice. V tomto případě je však vůbec těžké definovat, co přesně je exteriér a co interiér. Architekt totiž vytvořil jakýsi labyrint otevřených a uzavřených prostor, které na sebe navazují a dohromady vytváření sérii otevřených atrií a uzavřených zákoutí. To vše za působivou fasádou, jež je sestavena ze 4098 terakotových cihel.

Podoba domu přesně reflektuje jeho program. Klientem byla velká rodina, která podniká v produkci keramiky. Součástí objektu je tedy také keramická dílna s obchodem. „Podstatou projektu bylo navrhnout domov pro sedmičlennou rodinu a zároveň místo, kde se budou moci setkávat se svými příbuznými a přáteli,“ vysvětluje stručně architekt Vo Trong Nghia.

Hranice mezi veřejným a privátním prostorem tady není zcela jasná a tato nezvyklá typologie si vyžádala inovativní prostorový koncept. Mnohovrstevnatost celého domu má také zcela prozaický účel: přirozenou klimatizaci. „Použití umělé klimatizace bylo zbytečné, protože třívrstvý ventilační systém vnější keramické fasády, střídání zelených ploch a skleněných zdí a dveří zaručují, že dům je přirozeně ochlazován,“ popisuje architekt. Ten opět ukázal, jakým způsobem dokáže zužitkovat lokální zdroje a navrhnout a realizovat absolutně současnou architekturu, která přináší inovativní koncepty a vize pro život nejenom v tropických oblastech.

servis vtnarchitects.net


Pokračování článku čtěte v květnovém vydání Dolce Vity, které je najdete na stáncích, nebo si jej můžete objednat spolu s ročním předplatným a dárkem až domů.

Foto | Hiroyuki Oki

Aktuální číslo

Předplatné