S naší pravidelnou rubrikou backstage, v níž představujeme zákulisí výroby původních českých značek, jsme se tentokrát vydali na Malou Stranu. Protože stejně jako umělci, o nichž v našem uměleckém speciálu píšeme, milujeme papír, tisk, barvy, navštívili jsme tradiční litografickou dílnu Říční 1911. Náš pohled na tisky v galeriích je teď zase o kousek sebevědomější a komplexnější.

Tiskárna v Říční ulici č.p. 11 na Malé Straně v Praze byla založena v roce 1911 tiskařem Františkem Toclem. Tiskla se tu užitá grafika, viněty, nálepky i ceniny. Dílna bez větší úhony prošla 2. světovou válku, v roce 1948 však neunikla znárodnění. Připadla podniku Dílo, Svazu českých výtvarných umělců, a dále sloužila výtvarníkům k tvorbě originálních grafických listů. Jejím nejlepším obdobím byla 70. a 80. léta, kdy byl mezi lidmi zájem o grafiku velký. Podnik Dílo po roce 1989 zanikl a také prodejní galerie napo- jené na jeho produkci ukončily činnost. Tiskaři Lípa a Kejklíř, kteří dílnu v té době provozovali, odkoupili od Díla celé vybavení. Další její příběh začali psát Martin a Matěj Boudovi v roce 2002. Po letech, kdy trhu vládly velké série ofsetových tisků stvořených v počítači, opět mezi milovníky umění stoupl zájem o origi- nální litografická díla. Cestu do dílny si dnes najdou i autoři mladší generace — malířka Laura Limbourg, Michal Škapa, Tereza Zichová, Jan Kaláb, Igor Grimmich. Zakázky dílně zadávají samotní umělci i galeristé a dílna má momentálně kalendář zaplněný na půl roku dopředu.

Celý článek si přečtěte v aktuálním vydání Dolce Vity.
Více informací o dílně najdete na litografiericni.cz.

Sdílejte na
Related posts