Se svým vycvičeným citem pro harmonické propojení architektury a divoké přírody vytvořil švýcarský architekt Peter Zumthor sérii tří budov v dramatickém prostředí bývalého zinkového dolu Allmannajuvet v norském Sauda. Tři černé, minimalisticky strohé stavby, podobající se středověkým pevnostním objektům, spočívají na dřevěných konzolách a tyčí se nad kamennými skalisky. Zatímco budova vystavěná na staré zdi slouží jako servisní zázemí, ve dvou větších objektech najdete muzejní expozici o historii hornictví a kavárnu.

Muzeum Allmannajuvet je součástí norských turistických stezek a stejně jako ostatní atrakce nabízí působivé spojení současné architektury a přírody. Uvnitř muzea se skrývá potemnělá expozice historie místní důlní činnosti. Zumthor zde rafinovaně pracoval se světlem, které se odráží na hrubých površích interiéru.

Muzeum Allmannajuvet, nasjonaleturistveger.no

Sdílejte na
Related posts