House S je charakteristickým příkladem tvorby slovinského studia Bevk Perović, jejichž stavby lze popsat jako prostorová umělecká díla. Motto kanceláře zní „vše záleží na podmínkách,“ a tak na nevelké parcele na okraji Prahy obklopené průměrnými rodinnými domy navrhli stavbu maximálně otevřenou do zahrady a zároveň zcela uzavřenou pohledům okolí. Obytný prostor v centrální části domu sousedí s kuchyní, která je rovněž průchozí a nabízí výhledy do bujné zeleně. Okolo tohoto otevřeného středu jsou organizovány samostatné uzavřené buňky s ložnicemi, pokojem pro hosty a technickým zázemím. „Proč všichni mají normální domy, jen my musíme mít budky?!“ stěžuje si desetiletý syn a na zahradě mu chybí dostatek místa na fotbal. Dalších výtek ale rodina po dvou letech užívání nemá.

Studio Bevk Perović architekti, založené v roce 1997, je dnes jednou z předních architektonických kanceláří ve Slovinsku. Například budova Fakulty matematiky v Lublani získala Cenu Miese van der Rohe (2007) i Kunstpreis Berlin udělovanou berlínskou Akademií umění (2006). V jejich portfoliu ale najdete také drobné rodinné domy nebo projekty sociálního bydlení.

Právě do této kanceláře se vypravila mladá absolventka FA ČVUT, když začala plánovat stavbu vlastního domu. Nejprve se do něj chtěla pustit sama a hledala pouze inspiraci. Oslovila proto slovinskou kancelář, jejíž práci si oblíbila už během studií, a požádala o možnost návštěvy některé z realizací. V té době měla malé dítě a do Slovinska často jezdila. Nezůstalo proto u jedné návštěvy a mezi Evou a architekty Vasou PerovićemMatijou Bevkem vzniklo přátelství. Když jim později ukázala vybraný pozemek na periferii Prahy, nejprve si ji dobírali, ale při další návštěvě představili svou skicu domu a podmínky, za kterých by do spolupráce šli. Parcela v sevření standardních rodinných domů a ulice nebyla ničím výjimečná, ani rozpočet nebyl závratný. Právě taková zakázka však pro renomovanou kancelář znamenala výzvu. Ostatně, když v roce 2012 vyšlo o Bevk Perović monografické číslo prestižního časopisu El Croquis, neslo podtitul Condicionalismo, tedy „podmínkysmus“ – čili vycházení z daných podmínek. House S asociuje římskou vilu i japonské bydlení. Je transparentní a zároveň zcela uzavřený pohledům okolí, a to díky systému jednotlivých soukromých buněk organizovaných okolo společných prostor tak, aby spoluvytvářely co nejdelší průhledy do zahrady. Projekt se vyvíjel a došlo k několika drobným změnám. Například hlavní ložnice měla být původně otevřena do atria se stromem, což bylo nakonec z bezpečnostních důvodů změněno. Eva během realizace zúročila své bohaté zkušenosti s řízením staveb – a vyhovět požadavku architektů nebylo vždy snadné. Ačkoliv došlo k drobným ústupkům, na základních konceptech trvali velmi tvrdě. Dnes rodina v domě žije spokojeně již druhým rokem a architekti se do Prahy stále častěji vracejí. Eva pomohla s organizací jejich výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera (2012) a propojila je s Karlin Group, z čehož vznikla velmi plodná spolupráce. Matija Bevk se stal jedním z porotců České ceny za architekturu 2017 a Vasa J. Perović je pro tento akademický rok hostujícím profesorem Fakulty architektury ČVUT v Praze. bevkperovic.com

Sdílejte na
Related posts