Jaká je nastupující generace umělců, architektů a designérů? Kdo a jak formuje jejich myšlenky a vize? Nové vydání věnujeme studentům i uznávaným mistrům.

future scholars

Se začátkem nového akademického roku jsme se posadili k rozhovorům s pěti vedoucími ateliérů pěti různých uměleckých škol a fakult, abychom
se dozvěděli, jací jsou jejich dnešní studenti, jak sami vzpomínají na svá vysokoškolská léta a hlavně co se snaží budoucím umělcům, architektům
a designérům předat.

Jejich odpovědi věrně vykreslují obrázek českého uměleckého školství, které se z valné části opírá o systém výuky v ateliérech vedených uznávaným mistrem či mistryní v oboru. Zdá se však, že naši profesoři a profesorky nezamrzli v romantickém modelu zakořeněném v 19. století, ale uzpůsobují jej potřebám a požadavkům současných studentů. Z jejich popisu vztahů se studenty je cítit velký respekt k rozhledu a znalostem dnešních aspirantů, k jejich schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi. Ale také k nárokům, jež na ně sami ateliéroví vedoucí kladou. Studenti jsou podle nich dnes chytřejší, rychleji se orientují a dokážou se lépe prezentovat než jejich předchůdci.

Z jejich slov lze také vystopovat další velkou změnu — vedoucí ateliérů sami sebe přestávají vnímat jako neomylnou a nezpochybnitelnou autoritu, jež přísným okem dohlíží na své nezkušené svěřence. Vidí se spíše jako moderátoři ateliérových debat, katalyzátoři tvůrčího zápalu a průvodci institucí zvanou vysoká škola. Neostýchají se připustit, že i je kontakt se studenty v mnohém obohacuje. Z vlastní, často dlouholeté pedagogické zkušenosti však docházejí k závěru, že i v dnešním zrychleném, náročném a více rovnostářském světě je role učitele nadále zásadní. Že je pro studenty stále přínosné učit se od těch, kdo mají více profesních i životních zkušeností.

Jak se to profesorům a studentům daří, se můžete přesvědčit v našem
decor editorialu, jenž je něco jako naše malé časopisecké klauzury. Studentské téma se otiskuje i do dalších materiálů v našem zářijovém vydání. Představíme vám zdařilé příklady vysokoškolských budov v Česku i ve světě a v módním editorialu vás zavedeme na jednu z pražských fakult, kde jsme otevřeli dveře budoucnosti: kromě tradiční modelky jsme fotili i s jedním z nejmodernějších a nejobratnějších robotů světa. Ale pokud jste chodili na jakoukoli vysokou školu, jistě víte, že kromě studia je důležitá i zábava, setkávání, život. Přinášíme vám proto obvyklou dávku novinek, zaznamenání hodných projektů, krásných objektů a vezmeme vás na výlet do lázní, kde nad významem vzdělání, poznání a objevování můžete meditovat.

Milé čtenářky, milí čtenáři, poznávejte a objevujte s námi.

Vladan Šír
šéfredaktor


Roční předplatné časopisu Dolce Vita za zvýhodněnou cenu nebo s dárkem v podobě džbánu Polka Dot sklárny Květná v hodnotě 1 420 Kč objednáte zde:

Sdílejte na
Related posts