Chytré spotřebiče s technologií Home Connect značek Bosch, Siemens a Gaggenau lze nyní integrovat do systému inteligentní automatizace budov od společnosti Loxone.

Stále více domácích spotřebičů je možné propojit díky technologii Home Connect. To jejich majitelům přináší vyšší úroveň podpory, zjednodušuje ovládání a optimalizuje každodenní činnosti. BSH a Loxone posouvají toto propojení na novou úroveň.

Jeden příklad ze života: Dnes už si řada budov vyrábí vlastní energii, ať už prostřednictvím fotovoltaického systému, větrné turbíny nebo jiného obnovitelného zdroje energie. Většinou se nevyplatí vlastní vyrobenou elektřinu posílat do sítě. Přes den, když jsou lidé v práci, tak prodělávají. Je proto rozumné využít tuto elektřinu například pro mytí nádobí, sušení prádla nebo zapnutí jiného spotřebiče.

Díky Home Connect je Loxone Miniserver nyní schopný monitorovat také varnou desku a troubu, což zvyšuje bezpečnost, například když nejsou majitelé doma.

Díky technologii Home Connect může spotřebiče řídit energetický management Miniserveru – „mozek“ inteligentního systému automatizace budov od společnosti Loxone. Ten může například odložit spuštění programu myčky nádobí, pokud například zrovna nesvítí slunce, a využít vlastní elektrickou energii spotřebitele později. Při rozhodování bere Miniserver v úvahu energetický management celé budovy a ve špičce může zapnout až 12 spotřebičů místo odesílání energie do sítě. Uživatelé mohou samozřejmě stanovit priority pro spotřebu energie a například určit denní dobu, kdy se má nabíjet jejich elektromobil. Miniserver poté řídí spotřebu energie budovy tak, aby bylo vozidlo připraveno k použití v požadovaném čase. Miniserver od Loxone navíc chrání elektrické vedení před případným přetížením a přeruší přívod elektrické energie, pokud hrozí, že by byla překročena maximální přípustná úroveň.

Chytrá kombinace – technologie Home Connect umožňuje propojit chytré domácí spotřebiče značky Siemens s inteligentní automatizací budov od společnosti Loxone.

Díky technologii Home Connect zařízení Miniserver od společnosti Loxone spolehlivě vypne troubu Siemens, například když nejsou majitelé domu doma.

Větší bezpečnost v nepřítomnosti

Nové připojení zajišťuje nejen lepší využití energie, ale zvyšuje také bezpečnost. Ilustruje to následující příklad. Uživatelé mohou aktivovat funkci „Opustit domov“ trojitým kliknutím na dotykové tlačítko Loxone Touch u východu z domu. Miniserver na základě toho zapne poplašný systém, případně vypne topení, zkontroluje, zda jsou zavřené dveře a okna a zda jsou domácí spotřebiče (například trouba s Home Connect) vypnuté, a pošle potvrzení.

Sdílejte na
Related posts